Odszkodowania po wypadkach

Odszkodowania powypadkowe nalezą się co do zasady każdemu, kto uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Chociaż prawo do niego przysługuje wszystkim to praktyka życiowa pokazuje, że często to jak uzyskać odszkodowanie rodzi wiele problemów. Niestety trzeba tu przyznać, że jedną rzeczą jest wykupione ubezpieczenie, a zupełnie oddzielną jego wypłata. Na szczęście na rynku działa nie jedna kancelaria odszkodowawcza, która skutecznie może nam pomóc w wyegzekwowaniu należnych nam środków. Pracujący w takich miejscach prawnik podpowie nam w jaki sposób podejść do tego trudnego tematu.

Co jeszcze natomiast warto wiedzieć o odszkodowaniach? Pewnym zaskoczeniem dla wielu osób może być fakt, że uzyskanie odszkodowania nie zawsze musi wiązać się ze zgłoszeniem wypadku na policje. Prawo nie określa bowiem takiego wymogu, co zresztą jest dosyć logiczne. Roszczenia od sprawcy wypadku mogą być kierowane zatem niezależnie od tego typu formalności. Na pewno w procesie uzyskiwania odszkodowania po wypadku niezbędne będzie określenie kwoty, którą chcemy uzyskać jako zadośćuczynienie.

W tym celu konieczne jest staranne gromadzenie wszelkich dokumentów i rachunków potwierdzających ponoszone przez naw wydatki. Absolutnie nie wolno więc pozbywać się paragonów za leczenie, zakup leków itp. Oczywiście w sytuacji, gdy poszkodowany nie może pozwolić sobie na takie wydatki, wówczas powinien on żądać od sprawcy szkody, aby ten już na wstępnym etapie leczenia wyłożył z góry potrzebną sumę.

A od kogo możemy takiego odszkodowania zażądać? Co do zasady możemy się go domagać zarówno od sprawcy wypadku, jak i ubezpieczyciela. W większości przypadków w sytuacji wypadku komunikacyjnego sprawcę chroni ubezpieczenie OC, lecz niestety wciąż spora liczba osób w naszym kraju zaniedbuje obowiązek jego wykupienia. Sama wartość na jaką opiewać będzie odszkodowanie komunikacyjne zależeć będzie natomiast od rzeczywiście poniesionej przez poszkodowanego szkody.