Kiedy może się przydać ubezpieczenie OC?

Ubezpieczenie OC to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Choć większości z nas kojarzy się z polisą, jaką jest ubezpieczenie komunikacyjne dotyczące posiadania pojazdu mechaniczne, ubezpieczenie OC może być przydatne także w innych sytuacjach. Jedną z nich może być fakty wykonywania zawodu, takiego jak na przykład lekarz, w wyniku którego podczas pracy nasz błąd może narazić inne osoby na szkody.

Jest również wiele innych sytuacji w życiu prywatnym, kiedy ubezpieczenie OC może być szczególnie ważne. Kiedy? Ubezpieczenie to może nam pomóc zaasekurować nasz własny majątek jeżeli jesteśmy posiadaczami nieruchomości, wynajmujemy lokal czy też jeździmy często na rowerze.

Dlaczego jest to takie ważne? W życiu codziennym może się zdarzyć wiele przykrych sytuacji spowodowanych przez nas, ale nie koniecznie z naszej winy. Wypadek na rowerze, nieutrzymanie porządku na posesji, wybicie szyby i wiele innych. W takich przypadkach straty finansowe, na które naraziliśmy inne osoby, sfinansowane będą właśnie z wykupionego ubezpieczenia.
Zatem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej chronią nie tylko osoby, które zostały poszkodowane, ale przede wszystkim nasze własne interesy.