zwrot kosztów leczenia

Nie zawsze ból i trauma spowodowane wypadkiem są jedynymi jego skutkami. Wiele osób poszkodowanych wymaga specjalistycznej opieki medycznej, długotrwałej rehabilitacji a nawet opieki ze strony innych osób.

Wszystko to może generować koszty zarówno bezpośrednie jak i pośrednie (na przykład koszty dojazdów do lekarza lub na rehabilitację). Nie każdy wie, że poszkodowanemu przysługuje uprawnienie do ubiegania się o zwrot kosztów poniesionych tytułem powypadkowego leczenia.

W niektórych przypadkach poszkodowanemu będzie przysługiwało prawo do uzyskania stosownej renty np. na zwiększone potrzeby. Eksperci w PGO Polska Grupa Odszkodowawcza S.A. pomogą w dochodzeniu powyższych roszczeń.