Wady i zalety dopłat do odszkodowania
10 grudnia 2018

Co powinien zawierać kosztorys naprawy pojazdu?

Każda kolizja drogowa pociąga za sobą poważne skutki. Jednym z nich jest uszkodzenie pojazdu. Niekiedy mamy do czynienia z tak zwaną szkodą całkowitą, czyli sytuacją, w której naprawa samochodu jest nieopłacalna z ekonomicznego punktu widzenia. Gdy jednak dochodzi do naprawy, konieczny jest kosztorys tej operacji. Co powinien on zawierać oraz na co powinniśmy zwrócić uwagę zapoznając się z tego rodzaju dokumentem?

Kosztorys jako jedna z metod wyceny naprawy pojazdu

Sporządzenie kosztorysu jest jedną z metod wyceny naprawy pojazdu uszkodzonego w wyniku kolizji drogowej. Przygotowuje go rzeczoznawca zatrudniony przez daną firmę ubezpieczeniową. Dokument ten stanowi więc podstawę do obliczenia wysokości odszkodowania, które następnie otrzyma poszkodowany. Co jest niezwykle istotne, poszkodowanemu przysługuje prawo wglądu do kosztorysu. Na co w takim wypadku powinniśmy zwrócić uwagę, aby sprawdzić czy dokument ten został przygotowany w sposób prawidłowy? Otóż ważna jest liczba i rodzaj operacji potrzebnych do przywrócenia pojazdu do stanu sprzed kolizji. O jakie operacje tutaj chodzi? Może to być na przykład wymiana części, lakierowanie jakiejś partii pojazdu bądź naprawa danego podzespołu. W kontekście wymiany części istotne jest o jakie konkretnie elementy chodzi, a także ich cenę. Ponadto kosztorys powinien zawierać wycenę pracy mechanika, który zajmie się naprawą pojazdu. Ważna jest również jakość części samochodowych. Te dzieli się bowiem na cztery kategorie, od których uzależniona jest ich cena.

Nie znam się i obawiam, że zostanę oszukany – czy można coś z tym zrobić?

Zdecydowana większość kierowców nie posiada takiej orientacji, aby móc kompleksowo i szybko zweryfikować sporządzony przez rzeczoznawcę kosztorys. Dla niektórych jest to wręcz zadanie ponad siły. Trudno przecież wymagać, aby każdy kierowca posiadał wiedzę dotyczącą cen poszczególnych części do swojego pojazdu bądź też rozmaitych czynności wykonywanych przez mechaników w ramach naprawy. Co w takiej sytuacji można zrobić? Otóż wówczas ciekawą alternatywą staje się tak zwany odkup odszkodowań. Polega on na zawarciu umowy cesji wierzytelności z firmą odszkodowawczą, która zapłaci poszkodowanemu określoną kwotę, a następnie sama będzie dochodzić zaspokojenia roszczeń od ubezpieczyciela. Poszkodowany szybko uzyskuje pieniądze i nie musi martwić się wszystkimi formalnościami. Ich załatwienie leży bowiem po stronie nabywcy wierzytelności, która poradzi sobie z tym bez większych problemów. Ponadto dla poszkodowanego może to być również bardziej opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia, aniżeli zaakceptowanie niekorzystnego kosztorysu.

Likwidacja szkód komunikacyjnych to bardzo skomplikowane zagadnienie, które może być ponad siły wielu osób. Jedną z trudniejszych czynności jest analiza kosztorysu sporządzonego przez rzeczoznawcę firmy ubezpieczeniowej. Nie każdy jest w stanie poradzić sobie z tym zadaniem. Dlatego też sprzedaż wierzytelności jest dla wielu poszkodowanych optymalnym wyjściem z sytuacji.