Odpowiedzialność właściciela term za wypadek na basenie
23 marca 2016
Wypadek i pogorszenie sytuacji życiowej…
23 marca 2016

„Zadośćuczynienie za doznanie przez bliskiego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku

W świetle obowiązującego prawa, zwłaszcza przy uwzględnieniu interpretacji wynikającej z orzecznictwa sądowego, bliski może występować do sprawcy wypadku o zasądzenie zadośćuczynienia nie tylko wówczas, gdy ofiara wypadku poniesie śmierć, lecz także w razie doznania poważnego uszczerbku na zdrowiu.

W ostatnich latach można zaobserwować intensyfikację ochrony majątkowej dóbr osobistych. Instytucja zadośćuczynienia należnego w razie naruszenia dobra osobistego przeszła w naszym kraju istotną ewolucję. Po 1945 roku odmawiano jego zasądzania, natomiast współcześnie orzecznictwo sądowe oraz ustawodawca przewidują coraz więcej przypadków, gdy pokrzywdzonemu przysługuje roszczenie o zadośćuczynienie.

Na rzecz takiego stanowiska przemawiają trzy argumenty. Pierwszy to taki, że spowodowanie poważnego uszczerbku na zdrowiu stanowi naruszenie dobra osobistego bliskich poszkodowanego.

„Po drugie, należy uwzględnić argumenty aksjologiczne przy wykładni przepisów o ochronie dóbr osobistych oraz o zadośćuczynieniu w razie śmierci bliskiego na skutek wypadku – skoro zadośćuczynienie przysługuje w razie śmierci bliskiego w wyniku wypadku, to nie zasługuje na akceptację odmowa możliwości dochodzenia zadośćuczynienia, gdy bliski wypadek przeżyje, lecz dozna poważnego uszczerbku na zdrowiu. Po trzecie, trzeba wziąć pod uwagę tendencję występującą w zagranicznych systemach prawnych – obecnie w większości tych systemów dopuszczalne jest zasądzenie zadośćuczynienia na rzecz osoby, której bliski wskutek wypadku doznał uszczerbku na zdrowiu”

źródło: „Zadośćuczynienie za doznanie przez bliskiego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku” dostępny jest w czasopiśmie „Państwo i Prawo”, nr 1/2016.