Bezzasadne umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym bez odszkodowania przed ETPC
5 kwietnia 2016
Polacy nie mają świadomości prawnej.
11 kwietnia 2016

Zadośćuczynienie dla cudzoziemki za umieszczenie jej w strzeżonym ośrodku

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sąd Okręgowy w Radomiu przyznał wczoraj irańskiej uchodźczyni zadośćuczynienie za niewątpliwie niesłuszne i bezzasadne umieszczenie jej w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców. „Bardzo cieszymy się z tego rozstrzygnięcia. Jest to jedna z nielicznych decyzji sądów w sprawach dotyczących umieszczania cudzoziemców w ośrodkach” – mówi Jacek Białas, prawnik HFPC i pełnomocnik uchodźczyni.

W 2011 r. Iranka opuściła swój kraj i przed prześladowaniami wyjechała do Holandii. Ponieważ wcześniej wydana jej została polska wiza, to na podstawie przepisów UE została przekazana do Polski, w celu rozpatrzenia jej wniosku o nadanie statusu uchodźcy.

Zaraz po przekazaniu do Polski cudzoziemka została zatrzymana przez funkcjonariuszy Straży Granicznej i umieszczona w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Lesznowoli. „Przyczyną pozbawienia wolności cudzoziemki w strzeżonym ośrodku było nielegalne przekroczenie granicy oraz konieczność potwierdzenia jej tożsamości” – mówi Jacek Białas.

Sąd stwierdził, że zatrzymanie i pobyt w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców były bezzasadne. Cudzoziemka została przekazana do Polski na podstawie porozumienia pomiędzy Holandią a Polską, ponadto podczas składania wniosku o nadanie statusu uchodźcy przedstawiła swój irański dowód tożsamości. „Nie można zatem było uznać iż przekroczyła ona granicę nielegalnie ani że zachodziła konieczność ustalenia jej tożsamości” – powiedział Jacek Białas.

Sąd przyznał cudzoziemce całość wnioskowanej kwoty zadośćuczynienia. Wyrok nie jest prawomocny.

 

źródło