RODZAJE WYPADKÓW


Wypadek komunikacyjny
Wypadek w miejscu pracy
Zaatakowanie przez zwierzę
Wypadek rowerowy
Błąd medyczny
Wypadek na wakacjach
Wypadek z udziałem dzieci
Uraz w wyniku podnoszenia
Poślizgnięcie i upadek
Wniosek z tytułu odpowiedzialności cywilnej

 

Jak złożyć wniosek roszczeniowy?

Bez względu na to gdzie mieszkasz lub pracujesz, w każdej chwili może dojść do wypadku. Jeżeli miał miejsce wypadek, który nie był Twoją winą, możesz złożyć wniosek roszczeniowy w sprawie tego zdarzenia. Przygotowanie wniosku może być niejasne i skomplikowane, jeżeli nie znasz w pełni swoich praw – to właśnie w tym możemy Ci pomóc. W PGO S.A. nasi specjaliści udzielą Ci wskazówek jak przejść przez proces składania wniosku w sprawie wypadku i upewnią się, że nie będziesz musiał dalej się martwić i otrzymasz należne odszkodowanie.

 

Identyfikacja problemów

Jeżeli jesteś zmuszony zaprzestać pracy w wyniku uszczerbku na zdrowiu, skutki finansowe dla Twojej rodziny mogą być ogromne. Utrata dochodów w połączeniu z kosztami opieki lub regularnych zabiegów medycznych może szybko się skumulować i pogłębić stres co znacznie utrudni Twoją sytuację, która już wcześniej nie była łatwa. Jeżeli masz trudności ze spłatą długów, ponieważ utraciłeś stabilne źródło dochodów w wyniku urazu, możesz mieć prawo do wsparcia finansowego na czas rekonwalescencji. Nasz zespół ekspertów pomoże Ci w pełni zrozumieć Twoje prawa.

 

Wycena roszczenia

Przywrócenie swojego życia na dawne tory po wypadku jest niezwykle ważne i jest jednym z Twoich praw. Możesz być uprawniony do pomocy i wsparcia finansowego od momentu wypadku. Nasz zespół ekspertów pomoże Ci otrzymać środki, do których masz prawo. Większość wypadków nieśmiertelnych może stanowić podstawę do wniosków roszczeniowych i w większości sytuacji ich uczestnikom przysługuje odszkodowanie. Odszkodowanie może mieć formę środków finansowych na pokrycie szkód fizycznych i psychicznych, oraz kosztów rehabilitacji, jak również innych kosztów i opłat, które normalnie musiałbyś ponieść.

 

Najwyższe odszkodowanie

Bez względu na to czy Twój uraz powstał w wyniku zaniedbania w miejscu pracy, upadku czy wypadku drogowego, nasz zespół pomoże Ci uzyskać najwyższą kwotę odszkodowania i zagwarantuje, że otrzymasz wszystkie świadczenia, do których jesteś uprawniony.

 

Doradztwo

Wnioski w sprawie wypadków są zazwyczaj rozpatrywane korzystnie, jeżeli doszło do nich w wyniku zaniedbania lub niedopełnienia obowiązków. Jeżeli ktoś nie dołożył odpowiednich starań, by zagwarantować bezpieczeństwo w Twoim miejscu pracy lub innym miejscu, gdzie doszło do wypadku, możesz być uprawniony do odszkodowania za odniesione urazy. Nasi doradcy do spraw wniosków są przeszkoleni w identyfikowaniu szans na uzyskanie odszkodowania i udzielą Ci stosownej porady.

 

Zgłoś wypadek już teraz

Jeżeli byłeś ofiarą wypadku (zarówno nieznacznego jak i poważnego) w miejscu pracy, możesz mieć prawo do odszkodowania. Jeżeli chcesz złożyć wniosek roszczeniowy zadzwoń dzisiaj do PGO S.A. na numer infolinii
789 234 789 i pozwól, by nasz zespół ekspertów udzielił Ci pomocy.