Wypadek w pracy


Odszkodowanie za wypadek w pracy

Stwierdzenie u pracownika choroby zawodowej kojarzy się z jednorazowym odszkodowaniem z ZUZ. Często w przypadku chorób zawodowych istnieje, jednak także możliwość żądania świadczeń cywilnoprawnych od pracodawcy- tzw. uzupełniających. Warunkiem dochodzenia roszczeń z tytułu chorób zawodowych jest przede wszystkim ustalenie nieprzestrzegania przez pracodawcę przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co skutkowało stworzeniem złych, sprzecznych z prawem warunków pracy, co przyczyniło się lub bezpośrednio doprowadziło do powstania u pracownika choroby zawodowej.

Poszkodowany w wypadku przy pracy, w razie nie ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku w przewidzianej procedurą formie, ma prawo na podstawie art. 189 K.p.c. wystąpić do sądu pracy z żądaniem takiego ustalenia, przy czym żądanie to nie podlega przedawnieniu na podstawie art. 291 § 1 K. p. Dochodzenie roszczeń pozaustawowych związanych z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową ma charakter roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. Termin przedawnienia w przypadku tych roszczeń wnosi 3 lata.

Warto zatem spieszyć się z dochodzeniem swoich praw.
PGO Polska Grupa Odszkodowawcza S.A. zapewnia kompleksową pomoc poszkodowanym pracownikom, szczególnie w zakresie:

  • ustaleniu odpowiedzialności pracodawcy,
  • zgromadzeniu dowodów niezbędnych do dochodzenia roszczeń,
  • weryfikacji orzeczeń wydawanych na zlecenie ZUS i towarzystw ubezpieczeniowych,
  • uzyskania w imieniu Klientów dokumentacji medycznej ze szpitali, akt postępowania karnego itp.

 

Sprawdź naszą ofertę- zadzwoń 789 234 789 lub napisz info@pgo-odszkodowania.pl

Tagi