Dopłaty do odszkodowań – na czym polegają?
6 grudnia 2018

Wady i zalety dopłat do odszkodowania

Coraz więcej osób, które brały udział w kolizjach drogowych i uzyskały z tego tytułu należne im świadczenia, nie jest zadowolonych z wysokości swoich odszkodowań. W związku z tym starają się one o uzyskanie tak zwanej dopłaty do odszkodowania, czyli – mówiąc wprost – sprzedają wierzytelność firmie odszkodowawczej. Czy takie rozwiązanie ma sens w każdym przypadku? Jakie są jego wady i zalety?

Co zrobić w przypadku niezadowolenia z wysokości odszkodowania?

Ubezpieczyciele zaniżają wysokość odszkodowań z różnych powodów, niemniej jednak podstawowy z nich jest zawsze ten sam – chodzi im o pieniądze, im więcej dana firma wypłaci, tym mniej zarobi. W takim przypadku poszkodowany ma trzy wyjścia z sytuacji. Otóż po pierwsze, może on zaakceptować dany stan rzeczy i poprzestać na uzyskanym świadczeniu. Po drugie, może on dalej walczyć o wyższe pieniądze, nawet kierując swoją sprawę na drogę sądową ze wszystkimi konsekwencjami takiego posunięcia. Po trzecie, poszkodowany może dokonać cesji (sprzedaży) wierzytelności na rzecz firmy odszkodowawczej, która profesjonalnie zajmuje się uzyskiwaniem pieniędzy od ubezpieczycieli. W każdym przypadku wybór należy do zainteresowanego.

Jakie są zalety i wady takiego rozwiązania?

Rozwiązanie, o którym mowa powyżej, ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Niemniej jednak dopłata do odszkodowania OC cieszą się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem. Poszkodowani cenią sobie przede wszystkim szybkość uzyskania pieniędzy. Mianowicie, cesja wierzytelności sprawia, że można uzyskać gotówkę w przeciągu kilku dni – wiele zależy tutaj od zapisów zawartych w umowie. Z kolei decydując się na wystąpienie na drogę sądową wiąże się z koniecznością przeprowadzenia procesu, który może trwać nawet kilka lat. Poza tym niezwykle istotna jest kwestia związana z brakiem ryzyka. Otóż zawierając umowę z firmą odszkodowawczą poszkodowany ma pewność, że otrzyma pieniądze. Tego nie można natomiast powiedzieć o postępowaniu sądowym. Tutaj bowiem zawsze istnieje ryzyko przegranej, co naraża poszkodowanego na dodatkowe koszty. Jest jeszcze jedna rzecz – większość osób wnosząc sprawę do sądu korzysta z pomocy adwokata lub radcy prawnego, co wiąże się z niemałymi kosztami. W przypadku sprzedaży wierzytelności poszkodowany nie ponosi żadnych kosztów. Jedynie kwota uzyskana w ten sposób może być nieco niższa aniżeli suma, którą mógłby wypłacić ubezpieczyciel. Pamiętać jednak należy, że pieniądze uzyskane w ramach cesji dostępne są od ręki, czego nie można powiedzieć o rozstrzygnięciu sądowym.

Sprzedaż wierzytelności cieszy się coraz większą popularnością wśród poszkodowanych. Nic dziwnego, to sposób na szybkie uzyskanie pieniędzy. Niemniej jednak należy pamiętać, że rozwiązanie to ma swoje wady i zalety. W każdym przypadku trzeba takie posunięcie odpowiednio rozważyć. Mimo wszystko dla wielu osób cesja jest sposobem na szybkie i bezproblemowe załatwienie swojej sprawy.