SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU


Służebności

 

Od 3 sierpnia 2008 roku obowiązują nowe przepisy kodeksu cywilnego odnoszące się do służebności przesyłu. W ramach działu III tytułu III księgi drugiej poświęconego służebnościom, oprócz służebności gruntowych (rozdział I) i osobistych (rozdział II) wprowadzono przepisy regulujące trzeci rodzaj, tj. służebność przesyłu.

 

Ustanowienie służebności przesyłu następuje na rzecz przedsiębiorcy przesyłowego, który jest właścicielem urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej lub innych podobnych urządzeń, oraz gdy zamierza takie urządzenia dopiero wybudować.

 

Wynagrodzenia nie dotyczą szkód i są związane wyłącznie z opłatami za korzystanie z nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości obciążonej infrastrukturą, z której nie korzysta (sieci przechodzące przez działkę przeznaczone dla innych odbiorców) ma prawo ubiegać się o odpłatne ustalenie służebności przesyłu.

 

Przedsiębiorca, właściciel sieci nie może odmówić ustalenia tego prawa. Zgodnie z przepisami prawnymi właściciele nieruchomości mogą ubiegać się także o opłaty za lata poprzednie, jeżeli nie wyrazili zgody na bezpłatne korzystanie z przestrzeni nieruchomości.

 

Maksymalny okres roszczeń za bezumowne korzystanie z nieruchomości wynosi:

  • dla osób fizycznych 10 lat
  • dla osób prawnych (prowadzenie działalności gospodarczej) 3 lata

 


Więcej informacji nt. przepisów prawa odnośnie służebności przesyłu, wycen wstępnych oraz umówienia wizyty naszego Doradcy uzyskacie Państwo kierując zapytanie na poniższe dane kontaktowe:

tel. kom.: +48 667 744 801

email: wyceny@pgo-odszkodowania.pl