Minimalne wynagrodzenie to tylko najniższa stawka zadośćuczynienia za nierówne traktowanie
18 maja 2016
MZ o kosztach leczenia ofiar wypadków
23 maja 2016

Restauracja zapłaci odszkodowanie za zalanie płaszcza stearyną z przewróconego świecznika

Restaurator powinien zorganizować przestrzeń lokalu tak, aby nawet przypadkowy kontakt ze znajdującymi się tam przedmiotami nie był zagrożeniem dla życia i mienia gości.

Pani O. zażądała od jednej z łódzkich restauracji odszkodowania za płaszcz zalany stearyną z przewróconego świecznika, który stał na schodach restauracji. Restaurator nie uznał swojej odpowiedzialności, twierdząc, że jego działanie nie nosiło cech bezprawności i nie miało charakteru zawinionego. Podnosił, że kobieta przyczyniła się do powstania szkody, bo pozostawiła płaszcz na oparciu krzesła, tj. w miejscu do tego nieprzeznaczonym, jeśli chodzi o organizację przechowywania odzieży wierzchniej gości restauracji.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi uznał roszczenie za słuszne i zasądził od restauracji 773 zł odszkodowania. Sąd ustalił, że świecznik, którego przewrócenie spowodowało uszkodzenie płaszcza powódki, znajdował się w ciągu komunikacyjnym restauracji, przy barierce oddzielającej schody od stolika. Jako element wyposażenia wnętrza lokalu znajdował się w przestrzeni powszechnie dostępnej dla gości restauracji.

Sąd podkreślił, że restaurator, prowadząc działalność gospodarczą polegającą na dostarczaniu usług szerokiemu, nieokreślonemu kręgowi osób, jest odpowiedzialny za zorganizowanie przestrzeni lokalu w taki sposób, aby możliwe było bezpieczne z niego korzystanie. Dotyczy to w szczególności miejsc, które zostały udostępnione gościom do swobodnego przemieszczania się. Ciągi komunikacyjne w lokalu gastronomicznym powinny zatem być wolne od jakichkolwiek przeszkód bądź elementów, z którymi kontakt, choćby tylko przypadkowy – jak w tej sprawie – mógłby zagrażać mieniu i zdrowiu osób przebywających w restauracji.

Lokal należący do pozwanego przedsiębiorcy tych standardów nie spełniał. A szkoda, jaką poniosła kobieta, była następstwem zdarzeń od niej niezależnych, jej zachowanie nie miało zaś żadnego związku przyczynowego z przewróceniem się świecznika.

Sąd podniósł też, że nie można winić poszkodowanej za to, że nie skorzystała z możliwości powieszenia płaszcza na wieszaku znajdującym się na sali restauracyjnej. W lokalu nie było szatni, w której klient mógłby pozostawić odzież wierzchnią pod pieczą pracownika pozwanego, korzystanie zaś z ogólnie dostępnych wieszaków na ubrania w sali restauracyjnej zostało pozostawione do decyzji poszczególnych klientów.

Pracownicy restauracji nie uprzedzali klientów o tym, że nie powinni kłaść odzieży na oparciach krzeseł. Nie można więc twierdzić, że poprzez położenie płaszcza na oparciu krzesła i nieskorzystanie z jednego z wyżej opisanych wieszaków powódka przyczyniła się do powstania szkody.

Wyrok utrzymał w mocy Sąd Okręgowy w Lublinie.

sygnatura akt: III Ca 1806/15

źródło: rp.pl