Prezes PZU SA o skutkach wzrostu wartości szkód osobowych
15 września 2014
Związek, na który nie jesteś gotowy. [Warsztat]
22 września 2014

Prawo: Odszkodowanie z OC sprawcy także na prywatne zabiegi

Sąd Najwyższy uznał, że można wystąpić do ubezpieczyciela sprawcy wypadku odszkodowania na niezbędne leczenie w prywatnej placówce ochrony zdrowia – informuje „Rzeczpospolita”.

 

Gazeta pisze, że orzeczenie SN(sygn. akt I CSK 634/13) zostało wydane w sprawie, w której kobieta potrącona przez kierowcę ubezpieczonego w Ergo Hestii domagała się od towarzystwa odszkodowania i zadośćuczynienia. W wyniku wypadku odniosła bowiem poważne obrażenia głowy, w wyniku których musiała spędzić w szpitalu kilka miesięcy, a na dodatek uszczerbki w wyglądzie spowodowały pogorszenie jej nastroju. W pierwszej instancji Sąd Okręgowy wyliczył zadośćuczynienie na 150 tys. zł, zasądzając 100 tys., gdyż 40 tys. wypłaciła dobrowolnie Ergo Hestia, a 10 tys. zasądził od sprawcy sąd karny.

 

Dodatkowo SO przyznał 86 tys. zł na operacje korekcyjne twarzy wyliczone przez lekarzy z prywatnej placówki, z którymi zgodzili się biegli sądowi. Sąd oparł się na orzeczeniu Sądu Apelacyjnego z Katowic, który w sprawie III APr 75/91 uznał, że „prawa żądania zwrotu bądź wypłacenia z góry pieniędzy na koszty leczenia nie pozbawia poszkodowanego okoliczność, że zamierza skorzystać z prywatnego lecznictwa”.

 

Pod warunkiem, że konieczne jest zastosowanie zabiegów niewchodzących w zakres leczenia w ramach lecznictwa uspołecznionego. Sąd Apelacyjny nie uznał wyliczeń prywatnych lekarzy za dowód oraz uznał, że powódka nie wykazała, iż zabiegów nie można wykonać w placówce publicznej i dlatego oddalił powództwo w tym zakresie.

 

Sąd Najwyższy uznał jednak, że jeśli w opinii biegłych sądowych blizny kwalifikują się do usunięcia, to oznacza, że roszczenie jest uzasadnione. Natomiast wyliczenia prywatnych lekarzy należy traktować jako dowód i oceniać je na ogólnych zasadach.

 

Więcej na ten temat w „Rzeczpospolitej” z 13 września, w artykule Marka Domagalskiego zatytułowanym „Polisa OC obejmuje także operację plastyczną”, pod adresem:
http://prawo.rp.pl/…
(AM, źródło: „Rzeczpospolita”)