PORADY EKSPERTÓW

Co robić po wypadku?

 

Komu przysługuje odszkodowanie?

 

Zgodnie z polskim prawem odszkodowanie należy się każdemu, kto poniósł szkodę albo doznał krzywdy z winy innej osoby. Jeśli chodzi o wypadki komunikacyjne, winę musi ponosić kierujący pojazdem. Natomiast w przypadku pieszych i pasażera kierujący pojazdem nie musi nawet ponosić winy – wystarczy, że szkoda nie wynikła wyłącznie z winy pasażera albo pieszego.

 

Osoby najbliższe dla kierującego pojazdem sprawcy wypadku, które doznały obrażeń ciała, mogą domagać się odszkodowania od zakładu ubezpieczeń, gdyż odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu mechanicznego za szkody wyrządzone przez kierującego takim pojazdem dotyczy każdej osoby, która w wyniku wypadku doznała uszczerbku na zdrowiu, i nie ma znaczenia, czy osoba poszkodowana jest dla sprawcy wypadku osobą obcą, czy osobą bliską.

 

Od kogo można uzyskać odszkodowanie?

 

Wypadki komunikacyjne

  • Z polisy OC sprawcy wypadku.
  • Gdy sprawca nie miał polisy OC lub też sprawca jest nieznany, odszkodowanie powinno być wypłacone z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Wypadki w pracy

  • Z zakładu pracy. Odszkodowanie lub zadośćuczynienie może być dochodzone wówczas, jeśli jego szkoda nie została pokryta w pełni przez świadczenie uzyskane z ZUS w związku z wypadkiem przy pracy.

 

Wypadki w rolnictwie

  • Z polisy OC swojego gospodarstwa. Ważne, że ubezpieczyciel (zakład ubezpieczeń, w którym rolnik ma wykupione ubezpieczenie) nie odpowiada za szkody wyrządzone osobie współprowadzącej gospodarstwo rolne, czyli np. małżonkowi rolnika, jednak odpowiada już np. za szkody wyrządzone podczas wykonywania tzw. pomocy sąsiedzkiej.

 

Jak może być wysokość odszkodowania?

 

Wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia nie jest z góry określona. W praktyce zależy ona od 2 czynników.

 

  • Po pierwsze, od skutków wypadku, czyli obrażeń poszkodowanego, oraz wielu innych czynników branych pod uwagę (wiek, zawód, wykształcenie, perspektywy zawodowe etc.).
  • Po drugie, od tego, komu poszkodowany zleci prowadzenie swojej sprawy. Tylko profesjonaliści są w stanie uzyskać dla poszkodowanego maksymalną kwotę wynikającą z przepisów. Dodatkowo taką kwotę często można uzyskać dopiero na etapie sądowym.

Komu zlecić sprawę? – realizacja od A do Z.

 

Należy zlecić to firmie, która jest w stanie zapewnić najlepszą obsługę prawną, wyposażyć poszkodowanego w pomoc najlepszych fachowców – adwokatów lub radców prawnych, którzy poprowadzą sprawę od początku do końca, łącznie z etapem sądowym.

PGO S.A. skutecznie pomaga w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych. Oferujemy profesjonalną obsługę, wieloletnie doświadczenie na rynku oraz wysoką jakość usług, zapewnimy Państwu skuteczną pomoc w walce z biurokracją i formalizmem zakładów ubezpieczeń oraz zagwarantujemy spokój i pełną satysfakcję.