Restauracja zapłaci odszkodowanie za zalanie płaszcza stearyną z przewróconego świecznika
23 maja 2016
Producent zapłaci 5 tys. zł odszkodowania za plastik w pierniczku
25 maja 2016

MZ o kosztach leczenia ofiar wypadków

W związku z doniesieniami prasowymi Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia, że resort analizuje możliwość wprowadzenia regulacji prawnych w zakresie finansowania kosztów leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych.

Opracowanie konkretnych rozwiązań w tym zakresie wymaga przeprowadzenia szeregu analiz dotyczących m.in. sposobu dochodzenia roszczeń, kompensacji szkody oraz oszacowania skutków regulacji.

Dotychczas w Ministerstwie Zdrowia nie powstał żaden projekt, który miałby charakter oficjalnego dokumentu rządowego. Nie został również określony mechanizm, jaki miałby ewentualnie obowiązywać w zakresie pokrywania kosztów leczenia ofiar wypadków komunikacyjnych. Dlatego przywoływanie rozwiązań, które obowiązywały kilka lat temu, jest nieuzasadnione.

źródło: Ministerstwo Zdrowia