Śmierć osoby bliskiej i odszkodowanie
19 lutego 2016
Milonowe odszkodowanie za lata niesłusznie spędzone w psychiatryku
26 lutego 2016

Masz dług, który trafił do windykacji? Firma windykacyjna nęka Cię głuchymi telefonami?

 

Masz dług, który trafił do windykacji? Firma windykacyjna nęka Cię głuchymi telefonami na nr komórkowy, zakłóca mir domowy, wypytuje o Ciebie wśród sąsiadów?

Masz prawo do obrony swoich dóbr osobistych! Nie zwlekaj, skontaktuj się z PGO Polska Grupa Odszkodowawcza S.A.- 789 234 789 lub info@pgo-odszkodowania.pl

Presja ze strony firm windykacyjnych przy ściąganiu długów jest rzeczą powszechnie znaną i częstą. Lista praktyk z pogranicza prawa, a nawet z jego łamaniem, jest długa. Tropi je zwłaszcza Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Podejmuje jednak działania tylko wtedy, gdy mogą być naruszone zbiorowe interesy konsumentów, gdy bezprawna praktyka firmy windykacyjnej dotyka nieograniczonej liczby osób. UOKiK stwierdza tę bezprawność (przykłady w ramce) i nierzadko wymierza firmie karę. Co ma jednak robić indywidualny poszkodowany?

Z.M. posiadał długi w banku, które to wierzytelności zostały sprzedane firmie windykacyjnej.

Z.M. regularnie kontaktował się z w/w firmą celem sprawnego spłacenia długu. Mimo jego prawidłowej postawy windykatorzy zachowywali się w sposób natarczywy i bezprawny: wielokrotnie wykonywali połączenia na numer stacjonarny, który nie został udostępniony ani bankowi ani tym bardziej firmie windykacyjnej, kontaktowali się za pomocą środków porozumiewania się na odległość z członkami rodziny powoda, a także dzwonili do jego sąsiadów. Powód otrzymywał smsy z sugestywnymi pogróżkami np. ”jeśli natychmiast nie oddzwonisz czeka cię lawina kosztów i przykrości”. Powód podkreślał, że wielokrotnie kontaktował się z pracownikami pozwanego celem wyjaśnienia sytuacji, która spowodowała opóźnienie w płatności rat kredytowych, przy czym chodzi tu o opóźnienie wprawdzie comiesięczne ale rzędu kilkunastu dni w spłacie niektórych tylko rat.

Z.M. nie chciał dalej tolerować zachowania firmy windykacyjnej, dlatego wezwał ją do zaprzestania naruszania jego dóbr osobistych.

Kiedy jego działania nie przyniosły skutku, złożył w Sądzie pozew o zadośćuczynienie.

Na mocy wyroku z dnia 19 września 2013 r., w spr. o sygn. I C 1084/12 Sąd Okręgowy we Wrocławiu przyznał powodowi kwotę 9.000 zł tytułem zadośćuczynienia, a tym samym potwierdził bezprawny charakter działań firmy windykacyjnej.

Potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami- 789 234 789 lub info@pgo-odszkodowania.pl