KONTAKT

PGO POLSKA GRUPA ODSZKODOWAWCZA S.A.
Al.Konstytucji 3 Maja 1
65-001 Zielona Góra

Adres do korespondencji:
ul. Słowackiego 12,
58-300 Wałbrzych

 

infolinia: 789 234 789

 

NIP: 929-185-13-21
REGON: 081099716
KRS: 0000444712

 

e-mail: info@pgo-odszkodowania.pl
www.pgo-odszkodowania.pl

Kapitał zakładowy: 100 000 zł wpłacony w całości
Rachunek Bankowy Alior Bank:
03 2490 0005 0000 4530 2048 7786

 

 

 

 

KONTAKT DLA DORADCÓW

 

Dział Rozwoju Struktur Sprzedaży

e-mail: rekrutacja@pgo-odszkodowania.pl

infolinia: 789 234 789

KONTAKT DLA PRASY

Marcin Wojtkiewicz-Donhefner
Dyrektor ds. komunikacji
e-mail: m.wojtkiewicz@pgo-odszkodowania.pl
tel. kom.: +48 535 502 477