Ofiary przestępstw z większą szansą na pomoc
18 stycznia 2016
UOKiK ostrzega przed stronami internetowymi
20 stycznia 2016

Ile warta śmierć w wypadku? Nadzór pokaże, jak wyliczać zadośćuczynienia

Lada dzień Komisja Nadzoru Finansowego pokaże projekt rekomendacji dla towarzystw ubezpieczeniowych dotyczący zasad wypłaty zadośćuczynień dla poszkodowanych w wypadkach samochodowych i ich rodzin.

Nowe przepisy mają zostać przyjęte do końca czerwca, a do końca 2016 roku powinny już wejść w życie. Jak zapewnia nadzór, rekomendacje mają uwzględniać zarówno orzecznictwo Sądu Najwyższego, jak i sądów powszechnych.

Dokument zawiera 21 rekomendacji. Zapisy są podzielone na trzy główne rozdziały: organizacja, zarządzanie, nadzór i kontrola nad procesem ustalania i wypłaty zadośćuczynienia, sposób prowadzenia postępowania w zakresie ustalenia i wypłaty zadośćuczynienia oraz sposób ustalania wysokości zadośćuczynienia.

To odpowiedź na brak przewidywalności co do wysokości wypłacanych zadośćuczynień. Teraz jest wolnoamerykanka: ubezpieczyciele zaniżają odszkodowania, kancelarie je zawyżają, a mnóstwo spraw ma swój finał w sądzie.

Z danych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wynika, że świadczenia przyznawane przez towarzystwa ubezpieczeniowe są nawet czterokrotnie zaniżone w porównaniu z kwotami, jakie przyznają sądy. To wina niejasnych wytycznych w sprawie wysokości odszkodowań. Poszkodowani nie wiedzą, ile mogą się domagać. Ubezpieczyciele płacą tyle, ile uważają za stosowne. Na zaniżaniu odszkodowań zarabiają, bo i tak większość poszkodowanych nie pójdzie do sądu.

Przepisy prawa nie zawierają kryteriów, jakimi należy kierować się przy określaniu kwot. To w efekcie prowadzi do nieuzasadnionych rozbieżności w zakresie przyznawanych w podobnych sprawach.

– Istnieją duże dysproporcje pomiędzy wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń kwotami zadośćuczynienia a kwotami zadośćuczynienia zasądzanymi w tych samych sprawach przez sądy powszechne. Zachodzi więc potrzeba wypracowania jednolitych standardów w procesie ustalania i wypłaty zadośćuczynienia – tłumaczy Komisja Nadzoru Finansowego.

Nadzór podkreśla, że wypłacane kwoty mają „w pełni kompensować poniesioną szkodę”.

źródło: http://wyborcza.biz/