SN: szpital jest odpowiedzialny za bezpodstawną hospitalizację
30 maja 2016
Brak odpowiedzi ubezpieczyciela w ciągu 30 dni oznacza uznanie reklamacji
6 czerwca 2016

Dziedziczenie z OFE – uzyskaj bezpłatną informację w PGO Polska Grupa Odszkodowawcza S.A.

Pieniądze, które spadkodawca składał w Otwartym Funduszu Emerytalnym, ale na skutek śmierci nie zdążył ich wybrać jako emeryturę, podlegają dziedziczeniu- o tym wie nadal bardzo mały odsetek społeczeństwa.  Do ich wypłaty uprawnione są osoby wskazane przez uczestnika OFE podczas zawierania umowy lub w trakcie członkostwa w OFE poprzez złożenie pisemnej dyspozycji. Do wypłaty środków uprawniony jest także współmałżonek, w przypadku, gdy w okresie członkostwa w OFE istniała małżeńska wspólność majątkowa. W przypadku braku wskazania beneficjentów, środki pochodzące z OFE wchodzą do masy spadkowej i podlegają dziedziczeniu na zasadach ogólnych. W tym przypadku do zgromadzonych środków uprawnieni będą spadkobiercy zmarłego członka OFE. Fundusz jest zobowiązany do wypłaty środków w terminie 3 miesięcy, nie wcześniej jednak niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania kompletu dokumentów niezbędnych do dokonania wypłaty. Wypłata środków z tytułu wspólności majątkowej dla współmałżonka, który posiada rachunek emerytalny w innym funduszu emerytalnym następuje w terminach sesji transferowych wymienionych w ustawie o OFE.

Skontaktuj się z naszą Infolinią: 789 234 789 lub napisz: info@pgo-odszkodowania.pl – przeprowadzimy Cię przez cały proces uzyskiwania odziedziczonych środków z OFE- wszystko dla Twojej wygody.