SZKODY KOMUNIKACYJNE

fot-krzysztof-trefonOferta skierowana do osób poszkodowanych w wypadkach, w sytuacji kiedy inna osoba niż poszkodowany spowodowała wypadek.

Jeżeli poszkodowanym jest pieszy, rowerzysta, motocyklista, kierowca, pasażer pojazdu poszkodowanego i sprawcy – jeżeli nie ponosi on wyłącznej winy w wypadku.

Odszkodowanie przysługuje pieszemu, nawet gdy znajdował się w stanie nietrzeźwości lub wtargnął na jezdnię w miejscu niedozwolonym, chyba, że było to wyłączna przyczyną wypadku.

Odszkodowanie dochodzone jest z polisy OC sprawcy wypadku. Nawet jeżeli sprawca wypadku nie miał polisy OC, otwiera się możliwość dochodzenia roszczeń od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jeśli poszkodowany jest małoletni, odszkodowanie wypłacone może być rodzicom lub prawnym opiekunom poszkodowanego.

Zakres działań dotyczy dochodzenia dla poszkodowanego możliwie najwyższego odszkodowania (zwrot kosztów leczenia i rehabilitacji) oraz zadośćuczynienia (świadczenie pieniężne za ból i cierpienie związane z obrażeniami powypadkowymi) oraz renty, w sytuacji kiedy poszkodowany traci w całości lub częściowo możliwość pracy zarobkowej albo kiedy zwiększają się jego potrzeby.

W wyniku szkody osobowej pomożemy uzyskać Państwu następujące świadczenia:

>  zadośćuczynienie – jest to jednorazowe świadczenie, mające na celu złagodzenie cierpień, wywołanych wypadkiem.

>  zwrot kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją,  w tym m.in.: zakupu leków, pobytu w szpitalu i zabiegów rehabilitacyjnych, konsultacji u specjalistów, kosztów związanych z dowozem poszkodowanego na leczenie, kosztów poniesionych na zakup sprzętu ortopedycznego i protez, a także innych związanych z dodatkową opieką podczas leczenia,

> rentę , w przypadku potrzeby zapewnienia ochrony zdrowotnej po wypadku, związaną np. z opieką nad poszkodowanym i stałymi kosztami leczenia,

> rentę wyrównawczą – wyrównującą zarobki do stanu sprzed wypadku,

> zwrot utraconych zarobków – przy krótszych okresach niezdolności do pracy (gdy poszkodowany utraci zdolność do pracy zarobkowej).

Tagi