CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

PGO S.A. wspiera również inicjatywy społeczne. Społeczna Odpowiedzialność Biznesu skupia się głównie w następujących obszarach działania:

 

1. Wspierania rozwoju dzieci i młodzieży w obszarach społeczności lokalnych.

 

2. Ochrony środowiska związanych z oszczędzaniem energii.