14 grudnia 2015

Procedura dochodzenia odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Obowiązkiem każdego kierowcy jest posiadanie aktualnej polisy OC chroniącej uczestników ruchu przed szkodami wynikającymi ze zdarzeń komunikacyjnych.  Ubezpieczenie to przenosi bowiem odpowiedzialność […]
13 grudnia 2015

Wypadek komunikacyjny i co dalej? Jak się zachować i czego dopilnować

Wystarczy chwila nieuwagi, a czasami tylko niekorzystny zbieg okoliczności, by codzienna podróż zakończyła się zderzeniem. Od tego, jakie są jego […]
10 grudnia 2015

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek, w którym ucierpieliśmy?

Gdy zostaliśmy poszkodowani w wyniku wypadku komunikacyjnego może nam przysługiwać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz w uzasadnionych przypadkach renta uzupełniająca (z tytułu […]
2 grudnia 2015

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

ODSZKODOWANIE ZA WYPADEK SAMOCHODOWY (KOMUNIKACYJNY) PGO Polska Grupa Odszkodowawcza S.A.  zajmuje się dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych za szkody poniesione we wszelkich wypadkach […]