23 marca 2016

Wypadek i pogorszenie sytuacji życiowej…

Znaczne pogorszenie sytuacji życiowej, które jest przesłanką przyznania odszkodowania najbliższym członkom rodziny zmarłego, oznacza również utratę realnej możliwości polepszenia materialnych […]
23 marca 2016

„Zadośćuczynienie za doznanie przez bliskiego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku

W świetle obowiązującego prawa, zwłaszcza przy uwzględnieniu interpretacji wynikającej z orzecznictwa sądowego, bliski może występować do sprawcy wypadku o zasądzenie […]
23 marca 2016

Odpowiedzialność właściciela term za wypadek na basenie

Właściciel term odpowiada na zasadzie ryzyka za to, że kuracjuszka pośliznęła się, korzystając z basenu. Kuracjuszka korzystająca z term pośliznęła […]
17 marca 2016

Opóźniony lot – przewoźnik odpowiada za uchybienia podmiotów trzecich

Za nadzwyczajne okoliczności nie można uznać problemu technicznego samolotu, który spowodował odwołanie lotu, jeśli jest następstwem normalnego wykonania działalności przewoźnika […]