błędy medyczne


Odszkodowania za błędy medyczne

Nasza firma świadczy usługi osobom, które został poszkodowane w wyniku błędu medycznego i pomaga uzyskać odszkodowanie.

Pomagamy osobom, które starają się samodzielnie uzyskać rekompensatę finansową, a napotykają na wiele trudności wynikającymi z zawiłości prawnych w naszym kraju. Robimy to w sposób skuteczny.

Komu pomagamy?

Osobom, które ucierpiały w wyniku popełnionego błędy medycznego. Lekarz który postępował niezgodnie z wiedzą medyczną naraził na utratę zdrowia swojego pacjenta. Nasze działania to świadczenie usług, które dają szansę na uzyskanie: odszkodowania i zadośćuczynienia.

Najczęstsze błędy medyczne to:

> zakażenie gronkowcem typu szpitalnego lub WZW,

> błąd w czasie operacji,

> niepoprawnie postawiona diagnoza.

 

Jakie są podstawy do ubiegania się o rekompensatę i / lub zadośćuczynienie

Współpracujemy z naszymi Klientami na drodze postępowania o wypłatę rekompensaty finansowej za nieprawidłowości, które nastąpił na wszystkich etapach leczenia. Najczęstszą podstawą roszczeń zgłaszanych są:

> nieprawidłowa lub źle postawiona diagnoza,

> nieprawidłowe leczenie,

> zaniechanie w leczeniu,

> niepostawienie diagnozy.

 

Zwracamy uwagę na to iż podstawą do wniesienia roszczeń o odszkodowanie za błędy medyczne jest udowodnienie zaniechań lub błędów popełnionych przez placówki medyczne lub lekarzy. Potrzebna jest pełna dokumentacja z opisem złej diagnozy lub opinie nieprawidłowo przeprowadzonej operacji. W przypadku braku takiej dokumentacji dochodzenie rekompensaty jest bardzo trudne lub też często niemożliwe do realizacji. Nasi eksperci zwracają na to uwagę i dlatego tak ważne jest powierzenie nam takich działań.