9 maja 2016

Za wypadek pracownika na umowie cywilnoprawnej zapłaci firma, a nie ZUS

Przybywa ofiar wypadków w pracy z udziałem osób, które nie mają prawa do zasiłków i odszkodowań z ZUS. Mogą jednak […]
5 maja 2016

ETS: możliwe zadośćuczynienie za krzywdę moralną przy naruszeniu praw własności intelektualnej

Uprawnieni z tytułu praw własności intelektualnej, których prawa są naruszane, mogą domagać się zadośćuczynienia za szkodę niemajątkową, nawet jeśli równocześnie […]
4 maja 2016

SN: błąd projektanta także może być czynem niedozwolonym

Delikt cywilny nie zawsze musi być przestępstwem lub wykroczeniem – stwierdził Sąd Najwyższy i uchylił wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. […]
2 maja 2016

BEZPIECZNY WEEKEND MAJOWY 2016

Rozpoczął się długi weekend majowy. Jak zwykle w tych dniach wzrośnie natężenie ruchu na drogach w związku z licznymi wyjazdami. […]