3 lutego 2016

Za upadek rowerzysty zapłaci przedsiębiorstwo

Przedsiębiorstwo musi tak zamontować i oznaczyć skrzynkę zabezpieczającą hydrant, aby nie stanowiła zagrożenia dla osób poruszających się w jego obrębie. […]
1 lutego 2016

Za porażenie prądem muzyk dostanie 80 tys. zł

80 tys. zł zadośćuczynienia ma zapłacić uczniowi szkoła muzyczna w Olsztynie za skutki porażenia go prądem przez niezaizolowany kabel lampki […]
30 stycznia 2016

Jaka kara za zerwanie umowy na telefon

Firma telekomunikacyjna, która zawarła z klientem umowę na czas oznaczony, może zażądać zapłaty kary za jej zerwanie, ale tylko wtedy, […]
29 stycznia 2016

Odpowiedzialność za utrzymanie dróg, chodników, nieruchomości – praktyczne wskazówki w dochodzeniu roszczeń za „zimowe szkody”

Mroźna i śnieżna aura,  prócz ferii zimowych i idącego z nimi w parze „białego szaleństwa” na nartach, związana jest z […]