14 grudnia 2015

Procedura dochodzenia odszkodowania za wypadek komunikacyjny

Obowiązkiem każdego kierowcy jest posiadanie aktualnej polisy OC chroniącej uczestników ruchu przed szkodami wynikającymi ze zdarzeń komunikacyjnych.  Ubezpieczenie to przenosi bowiem odpowiedzialność […]
13 grudnia 2015

Wypadek komunikacyjny i co dalej? Jak się zachować i czego dopilnować

Wystarczy chwila nieuwagi, a czasami tylko niekorzystny zbieg okoliczności, by codzienna podróż zakończyła się zderzeniem. Od tego, jakie są jego […]
10 grudnia 2015

Jak uzyskać odszkodowanie za wypadek, w którym ucierpieliśmy?

Gdy zostaliśmy poszkodowani w wyniku wypadku komunikacyjnego może nam przysługiwać odszkodowanie, zadośćuczynienie oraz w uzasadnionych przypadkach renta uzupełniająca (z tytułu […]
10 grudnia 2015

Odszkodowania medyczne – błędy muszą kosztować

Sprawy o odszkodowania za błędy medycznie nie są proste i na ogół ciągną się latami. W dodatku dla wszystkich jest […]